OZ Pour ART

  1. Slamený klobúk – Ochotnícke divadlo

    Slamený klobúk – veselohra v piatich dejstvách OSOBY A OBSADENIE FADINARD, súkromník: Roman Maroš NONANCOURT, majiteľ záhradníctva:  Viliam Polák MARCELINE, Nonacourtova manželka: Anna Veselá HÉLÈNE, Nonancourtova dcéra: Katarína Ondrušová BOBIN, Nonancourtov synovec: Ervín Hodulík VÉZINET, hluchý strýčko: Juraj Račan BEAUPERTHUIS, ministerský radca: Marek Holúbek ANAÏS, Beauperthuisova manželka: Lucia Menclová ÉMILE TAVERNIER, poručík: Marián Surovka CLARA, modistka: Mirka Stríbrnská TARDIVEAU, účtovník: Jozef Binder BARÓNKA DE CHAMPIGNY: [...]

    Čítaj viac →
  2. Kríž na Marcheggskej ulici

    Na priestranstve v krížení dnešnej Marcheggskej a Krížnej ulice stál kríž už koncom 18. storočia, dôkazom je mapa 1. vojenského mapovania (mapový list s mestečkom Stupava a jeho okolím bol zameraný v rokoch 1782 – 1784).  Vyskytuje sa aj na neskorších mapách 2. a  3. vojenského mapovania. Kríž je v týchto miestach zakreslený aj na [...]

    Čítaj viac →