OZ Pour ART

Darujte percentá z vašich daní

siska cervenaAj vďaka vašim darovaným percentám z dane za rok 2016 budeme môcť naďalej pre vás organizovať zaujímavé kultúrne podujatia ako sú divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, hudobno-literárne večery alebo aj burzy kníh. Ďakujeme.

 

Podporte kultúru v Stupave – darujte percentá z dane. 

Ako poukázať percentá zo svojej dane občianskemu združeniu Pour Art?

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 3,32 €, vyplňte údaje v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu: 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2016, 3% z dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu. Do 31. marca 2017 zaplaťte daň za rok 2016 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1,5%) z Vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 8,30 €,
- do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste poskytli finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba o. z.) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1,5% z dane, ak ste ho neposkytli,
- do 31. marca 2017 zaplaťte daň za rok 2016 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

 

Ak ste zamestanec:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2016. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej: 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2016, 3% z dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu. Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2017.

 

Tlačivá

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Názov organizácie: Občianske združenie Pour Art
Sídlo organizácie: Hlavná 68, 900 31 Stupava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 421 28 455