OZ Pour ART

EKOTOPFILM v Stupave

V piatok 9. decembra 2016 hostila Stupava zaujímavú enviromentálnu prehliadku – projekt Junior, ktorá sa konala v rámci medzinárodného festivalu filmov EKOTOPFILM o trvalo udržateľnom rozvoji. Občianske združenie Pour Art poskytlo priestor sály kina X pre tento projekt, ktorý pútavou formou predstavil, inšpiroval a nabádal k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Pre divákov – žiakov základnej školy kpt. J.Nálepku v Stupave boli pripravené krátke filmové bloky, cez ktoré sa im prihovárali ich rovesníci z celého sveta. Dozvedeli sa mnoho zaujímavého a aj to, ako môžu prispieť k ochrane životného prostredia. Deti sa aktívne zapajáli do prezentačnej časti podujatia. Mnohí využili i možnosť zasúťažiť si v tématických blokoch, ktoré sa týkali správneho separovania odpadu v domácnosti. Trojčlenná skupina “EKOlektorov” sa deťom venovala s veľkým nasadením a nadšením. Ako sami hovoria o tejto osvete: “Naša mladá generácia je motiváciou, prečo sa k tejto planéte správať šetrne a zároveň je to ona, ktorej je potrebné myšlienku o recyklácii, ako chrániť stromy alebo šetriť energiu a životné prostredie vštepovať, aby ju aj ona raz odovzdávala ďalej”.

DSC_0151

DSC_0156 DSC_0159 DSC_0163 DSC_0166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Muráni, o. z. Pour Art
Foto: Ivana Kultanová