OZ Pour ART

 1. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 21/24

  Fotograf pred takmer sto rokmi zachytil severný vstup do obce Mást, cesta v tomto úseku stúpa do malého návršia. Záberu dominuje mástsky Kostol sv. Sebastiána, ktorý z východnej strany obklopuje cintorín. Fotograf pre efekt vtáčej perspektívy a lepšieho výhľadu na obec využil pravdepodobne strechu alebo stavebné lešenie na stupavskom hostinci U Maroša. Hostinec v tom [...]

  Čítaj viac →
 2. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 20/24

  Nádvorie stupavského kaštieľa sa na východnej strane otvára do upraveného krajinárskeho parku. V tesnej blízkosti je situovaný rybník s nepravidelným pôdorysom a malým umelým ostrovčekom. Chodníky v popredí na historickej pohľadnici lemovali trávnaté plochy s okrasnými drevinami. V letných mesiacoch sem umiestňovali aj teplomilné rastliny zasadené vo väčších drevených kvetináčoch.V zimnom období kvetináče aj s [...]

  Čítaj viac →
 3. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 19/24

  Na historickej snímke je dom, ktorý v minulosti patril rodine Reichovcov. Koncom 19. storočia stál na jeho mieste nízky dom patriaci vdove po stupavskom notárovi Pavlovi Karenovicsovi. V roku 1905 bol starý nízky dom predaný. Získala ho rodina Reichovcov, ktorá bola zrejme aj iniciátorom stavby nového poschodového domu na jeho mieste. Nový Reichov dom bol [...]

  Čítaj viac →
 4. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 18/24

  Na unikátnej fotografii je zachytený stav stupavskej sokolovne po ničivom požiari v roku 1931. Požiar vypukol v skorých ranných hodinách. K haseniu ohňa sa dostavili stupavskí dobrovoľní hasiči, sokolskí bratia sa s nasadením vlastného zdravia snažili vyniesť z horiacej budovy cenný inventár sokolovne. Išlo predovšetkým o nové zariadenie na premietanie filmov, ktoré sa im napriek [...]

  Čítaj viac →
 5. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 17/24

  Pre dnešného obyvateľa Stupavy je už ťažšie lokalizovať záber z Hlavnej ulice na historickej pohľadnici. Centrum Stupavy v minulosti tvoril široký otvorený priestor, bez vymedzenia chodníka a cesty. Ľudia sa mohli nerušene prechádzať sem a tam, konskému povozu sa dalo včas vyhnúť. Automobil bol v tom čase v Stupave úplnou raritou. Fotograf si mohol svoj [...]

  Čítaj viac →
 6. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 16/24

  Gróf Ľudovít Károlyi, majiteľ stupavského veľkostatku, sa príkladne staral nielen o kaštieľ, ale aj o jeho okolie. V bývalej vodnej priekope boli vysadené pravidelné záhony s kvetinami a okrasnými drevinami. Záhony boli prístupné štrkovanými chodníčkami, na oporných múroch kaštieľa rástla na trelážach popínavá zeleň. Historická fotografia zachytáva aj jeden z okrúhlych fontánových bazénov, v ktorých [...]

  Čítaj viac →
 7. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 15/24

  Historická fotografia zachytáva miesto na ktorom v minulosti stála rozľahlá, prízemná budova židovského chudobinca. Zriadený bol v starej Troyerovskej kúrii, ktorú aj s pozemkami odkúpil Stupavčan Jakub Süss. Spolu s manželkou vytvoril v roku 1891 z tohto majetku nadáciu na zaopatrenie chudobných stupavských Židov. Stupavská židovská komunita každoročne podporovala svojich chudobných a núdznych členov najmä [...]

  Čítaj viac →
 8. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 14/24

  Malacký tlačiar Alfred Wiesner mal v rámci Záhoria vydavateľský monopol na vydávanie a tlač pohľadníc. Vďaka jeho aktivite poznáme vzhľad mnohých záhorských obcí a ich zaujímavých dominánt. Jednu pohľadnicu venoval aj novopostavenému farskému chudobincu v Stupave. Stavba chudobinca bola realizovaná v rokoch 1900 – 1901 známou prešporskou firmou Kittler&Gratzl. Iniciátorom stavby chudobinca bol stupavský farár [...]

  Čítaj viac →
 9. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 13/24

  Dom na historickom zábere pôvodne patril medzi hospodárske stavby na Károlyiovskom veľkostatku. Bol súčasťou budov situovaných v severovýchodnom cípe parku, ktorý obklopoval kaštieľ. Koncom 19. storočia sa tu nachádzal rozložitý nízky objekt orientovaný v rovnobežnej línii s hlavnou cestou. Vo dvore za ním bola prístavba z dreva a za ňou dom so služobným bytom hlavného [...]

  Čítaj viac →
 10. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 12/24

  Bitúnková ulica bola v minulosti bezmenná cesta na západnom okraji obce. Vedie naprieč terénnym zárezom, v údolí ktorého tečie potok. V miestach vyústenia dnešnej ulice Pri potoku na Bitúnkovú ulicu postavil v roku 1899 miestny Katolícky občiansky klub bitúnok. Stavba pozostávala z murovaného domu s vnútorným zariadením na porážku zvierat a spracovanie mäsa. Svoj zvierací [...]

  Čítaj viac →