OZ Pour ART

 1. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 11/24

  V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa začali vo vedení obce objavovať snahy o jej modernizáciu a plánovanie plôch pre novú výstavbu. Počet obyvateľov z roka na rok rástol, plánovanie bytovej výstavby sa stalo prioritou. V nasledujúcom desaťročí sa obeťou pre budúce sídlisko stal celý rad domov na Hlavnej ulici. Protesty ich majiteľov boli márne. Vybúraný [...]

  Čítaj viac →
 2. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 10/24

  Stupavská cementáreň bola v čase výstavby modernou železobetónovou stavbou, vybavenou kvalitným technickým zariadením s potrebným surovinovým zázemím. V čase svojho vzniku patrila medzi najmodernejšie cementárne v stredoeurópskom priestore. Jej výstavbu v rokoch 1929 – 1930 financovala česká banka Union. Realizáciu previedla stavebná firma Pittel & Brausewetter, známa uplatňovaním nových materiálov a technologických postupov. Z ich [...]

  Čítaj viac →
 3. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 9/24

  Koncom 19. storočia stál približne na mieste dnešného mestského úradu nízky murovaný dom. Vlastníkom domu a prislúchajúceho pozemku bola obec Stupava. V roku 1910 obec uličnú časť starého domu dala zbúrať a na uvoľnenom pozemku bola postavená moderná poschodová budova pre účely obecnej správy. Stavba stála takmer 53 000 korún, nachádzali sa v nej tri [...]

  Čítaj viac →
 4. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 8/24

  Železničná doprava mala celosvetovú premiéru v roku 1804, kedy sa uskutočnila krátka jazda prvého parného rušňa s piatimi vozňami. Počas nasledujúcich desaťročí nastal masívny rozmach železníc sprevádzaný technickým pokrokom. Do konca 19. storočia bola postavená základná železničná sieť aj na území dnešného Slovenska. Stupava ležala geograficky mimo hlavných trás železníc. Svoje železničné spojenie so svetom [...]

  Čítaj viac →
 5. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 7/24

  Socha Milana Rastislava Štefánika bola nielen prvou verejnou svetskou sochou v Stupave, ale po dlhé roky aj živým svedkom obetavosti a kultúrnosti Stupavčanov. Verejná finančná zbierka na postavenie sochy sa začala v roku 1928. Finančne do nej prispela obec Stupava, ale aj radoví občania zo Stupavy a okolia. K zbierke sa pridali aj Stupavčania žijúci [...]

  Čítaj viac →
 6. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 6/24

  Historická pohľadnica zobrazuje pohľad do Marcheggskej ulice. Ako jej názov napovedá, ulica viedla zo Stupavy do neďalekej rakúskej dediny za riekou Moravou – Marcheggu. Na pohľadnici vľavo v popredí vidno obchod Dezidera Makkaya. Stál na východnom konci ulice, kde cesta stúpa do návršia. Stupavčania preto túto časť ulice volali aj „na Makkayovom vŕšku“. Pán Makkay [...]

  Čítaj viac →
 7. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 5/24

  Fotograf historickej pohľadnice správne vystihol atmosféru pokojného a tak trochu aj ospalého mestečka, akým Stupava v tom čase bola. Pokojne sa prechádzajúci chodci, predavačka postávajúca na schodoch pred obchodom a len jedno zaparkované osobné auto. Viaceré domy na pravej strane ulice boli krátko po vzniku fotografie zbúrané. Dnes z celej tejto pôvodnej zástavby stoja len [...]

  Čítaj viac →
 8. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 4/24

  Stupava bola v minulosti dôležitým mestečkom s týždennými trhmi a s právom poriadať výročné jarmoky. Najmä počas jarmokov sa Stupava zaplnila množstvom trhovníkov a kupujúcich, predávaného tovaru, povozov a domácich zvierat. Hostince neslúžili len domácim obyvateľom, pri vtedajšom spôsobe cestovania a obchodovania boli vyhľadávanými zastávkami pre občerstvenie a bezpečný odpočinok cestujúcich. Väčším hostincom preto okrem [...]

  Čítaj viac →
 9. FRAGILE

  Srdečne vás pozývame na koncert FRAGILE, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra so začiatkom o 17:00 v synagóge.  Vstupenky si je možné zakúpiť v prevádzkach Komunal klub a Srdiečkovo, alebo taktiež online prostredníctvom ticketportalu na: https://www.ticketportal.sk/event/FRAGILE-94100 Cena vstupenky: 14 eur FRAGILE sa venuje nielen interpretácii známych svetových rock – pop – jazz hitov STING, STEVIE [...]

  Čítaj viac →
 10. TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 3/24

  Do roku 1953 bol Mást samostatnou obcou s vlastnou samosprávou. V obci sa nachádzali dva hostince, pekáreň, škola, obchod so zmiešaným tovarom a obecný dom. V budove obecného domu mal svoju úradovňu a archív mástsky richtár, na schôdzach sa tu pravidelne schádzali volení zástupcovia obce. Prevažná časť tunajšieho obyvateľstva sa v minulosti živila poľnohospodárstvom. Typickým [...]

  Čítaj viac →