OZ Pour ART

PROSÍM PODPORTE NÁS

Občianske združenie Pour Art pôsobí v Stupava od roku 2007. Už 13 rokov sa snažíme vytvárať v našom meste pestrú ponuku kultúrneho programu. Realizovali sme za toto obdobie množstvo projektov, koncertov, divadiel, výstav, prednášok, dobrovoľníckych brigád a zastrešujeme taktiež činnosť ochotníckeho divadla. Prosím podporte nás svojimi 2%, aby sme naďalej mohli realizovať kúltúrne aktivity v Stupave.

 

Údaje o nás: 

IČO: 42128455

právna forma: občianske združenie

názov a sídlo: Občianske združenie Pour Art, Hlavná 68, 900 31 Stupava

 

AKO POSTUPOVAŤ?

 

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

2. Vyplňte tlačivo Výhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ B

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

 

Ďakujeme