OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 10/24

Stupavská cementáreň bola v čase výstavby modernou železobetónovou stavbou, vybavenou kvalitným technickým zariadením s potrebným surovinovým zázemím. V čase svojho vzniku patrila medzi najmodernejšie cementárne v stredoeurópskom priestore. Jej výstavbu v rokoch 1929 – 1930 financovala česká banka Union. Realizáciu previedla stavebná firma Pittel & Brausewetter, známa uplatňovaním nových materiálov a technologických postupov. Z ich ďalších stavieb možno spomenúť kanalizačnú sieť Viedne, Manderlov dom a modrý Kostol sv. Alžbety v Bratislave, či Kolonádny most v Piešťanoch.

Stupavská cementáreň za polstoročie svojej existencie vyprodukovala milióny ton cementu, ktorý bol použitý na stavbách bývalého Československa a susedných štátov. Zamestnanie v nej našla približne stovka zamestnancov. Pre viacerých Stupavčanov bola jediným zamestnávateľom počas ich života. V centre historického záberu stoja v popredí dve administratívne budovy, vpravo za nimi je priemyselná dominanta Stupavy – zásobníkové silá a 50 metrov vysoký továrenský komín. Výroba cementu bola ukončená v roku 1982, komín bol odstrelený v roku 1997, takmer všetky posledné časti technologických stavieb boli zbúrané v roku 2010.

Z pôvodnej zástavby bývalej cementárne z rokov 1929 – 1930 sa dodnes nezachovalo takmer nič. Továrenské objekty, ktoré sa v areáli bývalej cementárne v súčasnosti nachádzajú sú postavené po roku 1945.

Milan Greguš

67897764_2647935251884783_8826928117139374080_n