OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 11/24

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa začali vo vedení obce objavovať snahy o jej modernizáciu a plánovanie plôch pre novú výstavbu. Počet obyvateľov z roka na rok rástol, plánovanie bytovej výstavby sa stalo prioritou. V nasledujúcom desaťročí sa obeťou pre budúce sídlisko stal celý rad domov na Hlavnej ulici. Protesty ich majiteľov boli márne. Vybúraný bol súvislý rad rodinných domov počnúc dnešnou Zdravotníckou ulicou (s výnimkou Raýmanovej lekárne) až po dnešnú Mlynskú ulicu. Asanácia pokračovala ďalej v Mlynskej a Hlavnej ulici, vrátane dvoch pamiatkovo cenných domov.

Fotografia zo začiatku sedemdesiatych rokov zachytáva dnes už neexistujúcu súvislú zástavbu domov na západnej strane Hlavnej ulice. Spolu s domami odišiel aj kus histórie obce: známe krčmy pani Okruhlicovej a Knotkovej, pekáreň pani Hýblovej, obchod pani Brezovskej či obchod s dielňou na pletenie povrazov pána Kleina. Vybúraná plocha v uličnej zástavbe pôsobí neprirodzene aj dnes. Miesta, kde stáli rodinné domy so záhradami zostali prázdne. Nahradili ich zatrávnené plochy s vysadenými stromami a novostavby, ktoré sú vizuálne v nesúlade s pôvodnou zástavbou.Bytové a rodinné domy na Hlavnej ulici prechádzajú novými zmenami. Vytrvalo im odoláva nevzhľadné zábradlie v popredí.

Milan Greguš

67730222_2650140998330875_4028416673512947712_n