OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT II. Premeny Stupavy, časť 12/28

Hostinský Štefan Lachkovič v medzivojnovom období vlastnil a prevádzkoval hostinec U zlatého jeleňa na Hlavnej ulici v Stupave. Hostinec mal svoju veľkú spoločenskú sálu na poschodí bývalej šľachtickej kúrie. Pre rozšírenie služieb adaptoval Štefan Lachkovič vo dvore hostinca murovaný objekt na sálu, v ktorej sa konali tanečné zábavy. Po roku 1920 tanečnú sálu využívala miestna jednota Sokol ako svoju sokolovňu. Okrem schôdzí, prednášok a spolkovej knižnice tu zriadil Sokol aj kino, ktoré v tomto objekte fungovalo až do otvorenia nového kultúrneho domu s modernou kinosálou v roku 1964. V priestoroch starého kina skúšali a hrali svoje divadelné predstavenia divadelní ochotníci.

Na staršej snímke je zachytený obnovený interiér Lachkovičovej tančiarne po požiari v roku 1931. V popredí vidno majiteľa Štefana Lachkoviča s manželkou a čašníkom. V pomerne nedávnej dobe slúžila bývalá tančiareň a prvé stupavské kino opäť hostinským účelom. Mladší Stupavčania si spomenú na bar s názvom Club 44, ktorý je vyobrazený na mladšej fotografii.

Viac o stupavskej sokolovni a požiari v roku 1931 nájdete tu https://www.facebook.com/groups/710897249359697/permalink/735368073579281/

 

12