OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 12/24

Bitúnková ulica bola v minulosti bezmenná cesta na západnom okraji obce. Vedie naprieč terénnym zárezom, v údolí ktorého tečie potok. V miestach vyústenia dnešnej ulice Pri potoku na Bitúnkovú ulicu postavil v roku 1899 miestny Katolícky občiansky klub bitúnok. Stavba pozostávala z murovaného domu s vnútorným zariadením na porážku zvierat a spracovanie mäsa. Svoj zvierací život tu skončili kravy, teľatá, býky z domácich chovov, ale aj z blízkeho Veľkého majera grófa Károlyiho. Budova bitúnku bola zbúraná začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia.

V údolí popri plytkom koryte potoka sa pásli husi a kačice, ponad potok bol postavený drevený mostík pre peších, ktorý pri väčších prívalových vodách museli často opravovať. Už v roku 1928 zaznel v obecnom zastupiteľstve návrh na osvetlenie Bitúnkovej ulice. Napriek tomu bola ulica a jej nebezpečný úsek pri potoku osvetlený až v roku 1933. V tomto roku sa plánovala aj veľká oprava Bitúnkovej cesty. Potok v okolí dreveného mostu totiž neustále vymýval brehy a ohrozoval nielen most, ale sťažoval aj prístup dobytka do bitúnku.

Pevný betónový most bol na Bitúnkovej ulici vybudovaný až v roku 1937. Súčasne s ním bola planírovaním upravená aj cesta. Mostovka bola vybudovaná v niekoľko metrovej výške nad hladinou potoka a cestu bolo v tomto bode potrebné zvýšiť navážkami. Z tohto obdobia je aj historická fotografia, ktorá zachytáva armovacie práce na mostovke. Cement dodala Stupavská cementáreň na základe zmluvnej dohody na dodávku stavebného materiálu na obnovu Stupavy. Stavbu mosta a úpravu cesty realizoval František Domitrek, mal by to byť muž v strede záberu s dlhou bielou bradou. Most bol vybudovaný skutočne kvalitne, slúži už vyše 80 rokov a odolal aj povodni v júli 1997.

Milan Greguš
68448007_2652160424795599_6339459994768900096_n