OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 13/24

Dom na historickom zábere pôvodne patril medzi hospodárske stavby na Károlyiovskom veľkostatku. Bol súčasťou budov situovaných v severovýchodnom cípe parku, ktorý obklopoval kaštieľ. Koncom 19. storočia sa tu nachádzal rozložitý nízky objekt orientovaný v rovnobežnej línii s hlavnou cestou. Vo dvore za ním bola prístavba z dreva a za ňou dom so služobným bytom hlavného záhradníka. Budovy vytvárali v podstate uzavretý komplex s dvorom, do ktorého sa vchádzalo v miestach dnešnej veterinárnej ambulancie.

Adaptovaná požiarna zbrojnica na historickej fotografii pôvodne slúžila potrebám hlavného záhradníka a panstva. Parkovali tu povozy, hlavný záhradník tu mal uskladnené náradie potrebné na údržbu parku. Pred domom bola v minulosti verejná vahadlová studňa. Budova sa prestavbami a rôznymi dostavbami v druhej polovici 20. storočia zmenila na nepoznanie.

V roku 1952 získal tento jednopodlažný dom do vlastníctva stupavský Požiarny zbor. Budova bola následne vo viacerých stavebných etapách upravená pre potreby hasičov. V prízemí bola zriadená hasičská strážnica, učebňa a garáže. Z južnej strany pristavili vežu na sušenie požiarnych hadíc. Na vrchole veže boli umiestnené hodiny s elektrickým osvetlením ciferníka. Vežu ukončovala pozorovacia plošina s kovovým zábradlím. Prestavba bola financovaná z príspevkov obce, miestnych darcov a Štátnej poisťovne, o čom svedčí text pamätnej tabule osadenej v spodnej časti veže. Jeden z vetracích otvorov na veži bol upravený do podoby výklenku. Zdobí ho soška svätého Floriána, ochrancu pred požiarom.

Milan Greguš
67974456_2656699767674998_1851231509889941504_n