OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 14/24

Malacký tlačiar Alfred Wiesner mal v rámci Záhoria vydavateľský monopol na vydávanie a tlač pohľadníc. Vďaka jeho aktivite poznáme vzhľad mnohých záhorských obcí a ich zaujímavých dominánt. Jednu pohľadnicu venoval aj novopostavenému farskému chudobincu v Stupave.

Stavba chudobinca bola realizovaná v rokoch 1900 – 1901 známou prešporskou firmou Kittler&Gratzl. Iniciátorom stavby chudobinca bol stupavský farár Ignác Gond (1841 – 1910).

Budovu chudobinca tvorí dvojkrídlová stavba v tvare písmena V. Vo vnútri medzi krídlami budovy sa nachádza dvor. Chudobinec mal vlastnú kaplnku a jednoducho zariadené izby pre 32 starých ľudí v núdzi. O teplo v izbách sa starali piecky na tuhé palivo, chudobinec mal pôvodne osem komínov.

Farský chudobinec slúžil svojmu účelu až do roku 1963, kedy jeho úlohu prevzal na tieto účely adaptovaný stupavský kaštieľ. Farský chudobinec nezostal dlho prázdny, už v roku 1969 sa do budovy presťahovala Ľudová škola umenia, dnes Základná umelecká škola. Bývalá kaplnka chudobinca sa až do výstavby domu smútku v roku 1979 využívala ako márnica, dnes slúži ako hlavný vchod.

Na historickej snímke vpravo vidno časť dreveného latkového plotu, ktorým bol ohradený kostol. Nové oplotenie bolo vybudované v roku 1933 a vydržalo rovných 60 rokov, kedy ho nahradilo opäť nové. Pri úprave námestia v roku 2007 bolo oplotenie kostola definitívne odstránené. V tomto roku bola aj obnovená fasáda ZUŠ, vymenené okná a strešná krytina. Celé Námestie Svätej Trojice bolo vydláždené obdĺžnikovou dlažbou tehlovej farby. Zo staršej fotografie vidno, že sa nezachovali stromy vysadené popri budove chudobinca. Odstránené bolo aj nízke kamenné oplotenie sochy Panny Márie (na fotografii vľavo).

Milan Greguš

68273450_2663007127044262_594910935374626816_n