OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 15/24

Historická fotografia zachytáva miesto na ktorom v minulosti stála rozľahlá, prízemná budova židovského chudobinca. Zriadený bol v starej Troyerovskej kúrii, ktorú aj s pozemkami odkúpil Stupavčan Jakub Süss. Spolu s manželkou vytvoril v roku 1891 z tohto majetku nadáciu na zaopatrenie chudobných stupavských Židov. Stupavská židovská komunita každoročne podporovala svojich chudobných a núdznych členov najmä v zimnom období formou prídelu tvrdého palivového dreva a finančných príspevkov.

Koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia bola stará budova chudobinca na Hlavnej ulici asanovaná. V roku 1972 bolo na jeho mieste vybudované v tom čase moderné nákupné centrum s dvojzmennou prevádzkou. Slúžilo predovšetkým obyvateľom novovybudovaného sídliska v jeho blízkosti. V objekte bola samoobsluha s potravinami, mäsiarstvo, lahôdky a cukráreň s letnou terasou. Išlo o historicky prvú samoobslužnú predajňu potravín v Stupave. Pamätníci si môžu nostalgicky zaspomínať na drôtené nákupné košíky v samoobsluhe, samoobslužný mlynček na kávu, či cukráreň a strojovú zmrzlinu podávanú v plytkých kornútkoch, aj na konzumáciu lahôdkových šalátov „na stojáka“.

Historická fotografia je aj dokladom socialistickej architektúry, ktorá ignorovala požiadavky na bezbariérový vstup. Dvojstranné päťstupňové a trojstupňové schodiská do predajní boli doplnené bezbariérovým vstupom až v roku 2012.

Budova obchodnému účelu slúži dodnes. V jej vynovených priestoroch mala od roku 2007 svoju predajňu sieť potravinového reťazca BILLA. Aj napriek rozšíreniu predajnej plochy, obchod kapacitne nepostačoval dnešným požiadavkám zákazníkov. Spoločnosť Billa postavila v roku 2012 susedstve úplne novú predajňu s dvojnásobnou predajnou plochou. Napriek tomu, že táto predajňa je kapacitne najväčším obchodom s potravinovým tovarom, ani toto riešenie zďaleka nepostačuje pokryť zákaznícke požiadavky takmer 15 tisícového mesta Stupava.

Milan Greguš
67887085_2664705670207741_910202805241774080_n