OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 16/24

Gróf Ľudovít Károlyi, majiteľ stupavského veľkostatku, sa príkladne staral nielen o kaštieľ, ale aj o jeho okolie. V bývalej vodnej priekope boli vysadené pravidelné záhony s kvetinami a okrasnými drevinami. Záhony boli prístupné štrkovanými chodníčkami, na oporných múroch kaštieľa rástla na trelážach popínavá zeleň. Historická fotografia zachytáva aj jeden z okrúhlych fontánových bazénov, v ktorých podľa dobových opisov plávali červené rybky.

Šľachtická rodina Károlyiovcov pred príchodom frontu z obáv o svoj život stupavský kaštieľ opustila a usadila sa v Rakúsku, mimo zóny pod sovietskym vplyvom. Vnútorné vybavenie kaštieľa sa stalo terčom zlodejov a vandalského pustošenia vojakov. V roku 1947 vypukol v interiéri kaštieľa požiar, ktorý zachvátil jeho juhozápadnú časť. Vykradnutý a spustošený kaštieľ s vyhorenými strechami rýchlo podliehal skaze.

V rokoch 1947 – 1948 bola odstránená ostrá zákruta pred kaštieľom. Rušná Hlavná ulica sa priamym prepojom dostala do tesnejšej blízkosti západného priečelia. Zanikol tým vstupný priestor s parčíkovou úpravou. Následne bolo upravené aj pôvodné oplotenie kaštieľa v tejto časti. Vrátnica s romantickými fasádnymi a klampiarskymi prvkami zostala nelogicky odrezaná od kaštieľa.

V roku 1956 sa prikročilo k oprave a prestavbe samotnej budovy kaštieľa pre potreby Ústavu sociálnej starostlivosti pre dospelých – Domova dôchodcov. Trvala sedem rokov, investície prekročili 7 miliónov korún. Necitlivá prestavba kaštieľa znížila jeho pamiatkovú hodnotu. Bola zničená nielen celá západná fasáda, hmotovo bol narušený aj celkový výzor pôvodne dvojpodlažného kaštieľa.

Desaťročia neudržiavané priekopy boli vyčistené v roku 2003. V rámci tejto úpravy sa podarilo vyčistiť od nánosov zeme aj bazén fontány, v ktorej krátky čas opäť plávali rybičky. Okolo nefunkčnej fontány boli inštalované štyri lavičky. Vstupný päťklenbový most do kaštieľa z 18. storočia schátral vďaka nezáujmu vlastníka do takej miery, že musel byť zo statických dôvodov odstránený. V súčasnosti finišujú práce na stavbe jeho repliky.

Milan Greguš

68754108_2670483686296606_6335173518623244288_n