OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 18/24

Na unikátnej fotografii je zachytený stav stupavskej sokolovne po ničivom požiari v roku 1931. Požiar vypukol v skorých ranných hodinách. K haseniu ohňa sa dostavili stupavskí dobrovoľní hasiči, sokolskí bratia sa s nasadením vlastného zdravia snažili vyniesť z horiacej budovy cenný inventár sokolovne. Išlo predovšetkým o nové zariadenie na premietanie filmov, ktoré sa im napriek poškodeniu a komplikáciám pri demontáži podarilo vyniesť. Na poslednú chvíľu zachránili aj bábky a kulisy bábkového divadla.

Žiaľ, to bolo všetko čo sa dalo počas požiaru zachrániť. V sokolovni zhorela aj spolková knižnica, ktorá mala vyše tisíc zväzkov. Z telocvičných náradí zostali len kovové časti hrázd a bradiel. Zničené bolo aj kompletné vybavenie sály, vrátane sedadiel, nového elektrického osvetlenia a obrazov. Čo nezničil oheň, zničila voda. Škody boli skutočne veľké, majetok druhej najstaršej jednoty Sokol v Bratislavskej župe a zároveň aj 13 ročné výsledky úsilia stupavských sokolov boli behom pár hodín minulosťou. Zariadenie na premietanie zvukových filmov bolo v prevádzke len jeden rok.

Budova patrila k susednému hostincu Štefana Lachkoviča s názvom U zlatého jeleňa. Po vyhorení bola opäť zrenovovaná a slúžila znovu kultúrno-spoločenským účelom. Konali sa tu tanečné zábavy, filmové a divadelné predstavenia, schôdze a iné spoločenské podujatia. V neskoršom období zmenilo tunajšie kino názov na BIO OSVETA a prevádzkoval ho až do začiatku druhej svetovej vojny opäť miestny Sokol. Domovskú divadelnú scénu tu mali aj stupavskí ochotníci, ktorí v kinosále na prízemí odohrali približne 70 premiér.

Prízemná miestnosť bola otvorenou sálou s menšou galériou, prístupnou samostatným bočným schodiskom. Stoly a stoličky poskytovali priestor pre pohodlné usadenie 100 až 150 hostí. Otvorením novopostaveného kultúrneho domu v roku 1964 stratila táto malá kinosála s ešte menším javiskom svoj význam. Od roku 1986 bola v budove predajňa domácich potrieb a hračiek, neskôr pub s názvom Club 44.

Milan Greguš

68791895_2685417468136561_625992471234478080_n