OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 19/24

Na historickej snímke je dom, ktorý v minulosti patril rodine Reichovcov. Koncom 19. storočia stál na jeho mieste nízky dom patriaci vdove po stupavskom notárovi Pavlovi Karenovicsovi. V roku 1905 bol starý nízky dom predaný. Získala ho rodina Reichovcov, ktorá bola zrejme aj iniciátorom stavby nového poschodového domu na jeho mieste. Nový Reichov dom bol v tom čase na stupavské pomery veľký a moderný. V Stupave bola neobvyklá a jedinečná najmä jeho dekoratívna uličná fasáda v duchu aktuálne modernej secesie.

Rodina Reichovcov obývala horné poschodie. Na prízemí boli obchodné prevádzky – obchod Samuela Reicha, neskôr obchod s textilom Markusa Duschinského, zlatníctvo a hodinárstvo pána Polacska. Bolo tu možné kúpiť hlavne strihaný textil, ale aj múku. Po deportácii židovských majiteľov bol dom krátky čas neobývaný. Po druhej svetovej vojne boli na poschodí a vo dvore domu nájomné byty, prízemie z uličnej strany slúžilo naďalej obchodným účelom. Na prízemí obchod s textilom (pri čelnom pohľade vľavo), viedla ho pani Hermína Slobodová. Vo vedľajšom obchode sa predávalo pečivo firmy Schindler a Jedlín. Neskôr bola v prízemných priestoroch umiestnená pošta. Po jej presťahovaní do dočasných priestorov v hasičskej zbrojnici v roku 1991 zostal dom opustený. Po druhej svetovej vojne dom Stupavčania jednoducho volali “pošta”, neskôr po presťahovaní poštovej prevádzky “stará pošta”.

Napriek znehodnoteniu časti fasády v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a postupnej degradácii bol Reichov dom stále nositeľom pamiatkových hodnôt. Po vlastníckych zmenách bol dom v roku 2007 zbúraný a v nasledujúcom roku na jeho mieste vybudovaný trojposchodový hotel Eminent.

Milan Greguš

69271289_2692850107393297_2620129281207959552_n