OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 22/24

Zaujímavý panoramatický pohľad zhotovil fotograf z horného okna bývalej meštianskej školy. Vidno na ňom dnes už neexistujúcu pôvodnú zástavbu so záhradami na vtedajšej Ulici kpt. Jána Nálepku. Jedinou výškovou stavbou v pozadí je silo a komín stupavskej cementárne. V popredí staršej snímky vidno vľavo dom čalúnnika Alberta Besediča, dnes je tu známa pizzeria. Atypicky úzky a vysoký dom v jeho susedstve patril tesárskemu majstrovi Martinovi Trvalíkovi. Nasleduje prázdna plocha na ktorej stál nízky žltý dom Kláry Lisonkovej. Napravo od nej stojí dom pani Vacovej. V záhradách za domami tiekol potok, v ktorom stupavské deti z Dolného konca radi chytali ryby. Mali hladké dlhé telo a nazývali ich “mýky”. Potok po vybudovaní školy a úprave priestranstva zviedli pod zemou do betónových rúr.

Prvá meštianska škola bola provizórne zriadená v roku 1920 v bývalej dievčenskej kláštornej škole na Kalvárskej ulici č. 5. Po dvadsaťročnom úsilí, prekonávania prekážok i rozporov v obecnom zastupiteľstve, sa podarilo novú školu postaviť. Na začiatku školského roka 1946/1947 nastúpilo do meštianskej školy v Stupave 514 žiakov. Škola na Kalvárskej ulici bola úplne preplnená, dve triedy zriadili aj v opustenom kaštieli grófa Károlyiho, kde bola dočasne ubytovaná stovka žiakov – repatriantov. V zimných mesiacoch bolo v kaštieli pre nedostatok palivového dreva zima. Vyučovalo sa preto na dve smeny, situáciu komplikoval nedostatok učiteľov.

Vykúpenie z problémov prišlo 18. mája 1947, kedy bola nová meštianska škola na Hlavnej ulici (v tom čase Ulica kpt. Jána Nálepku) odovzdaná do užívania. Obec vynaložila nemalé finančné prostriedky na vykúpenie domov pred školou za jediným účelom: umožniť priamy výhľad na školu z Hlavnej ulice. Stupavčania boli na novú modernú školu pyšní.

Ako vidno zo súčasnej fotografie, pôvodný zámer predstaviteľov obce sa vydaril len čiastočne. Stará zástavba bola síce zbúraná, ale namiesto nízkej zelene vysadili na voľnej ploche pred školou ihličnaté stromy, ktoré dnes svojimi korunami zatieňujú výhľad na školu. Zovšednela aj nová budova meštianskej školy, zakrytý výhľad na ňu dnes už nikomu neprekáža.

69290012_2712031598808481_6910938705268047872_n