OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 6/24

Historická pohľadnica zobrazuje pohľad do Marcheggskej ulice. Ako jej názov napovedá, ulica viedla zo Stupavy do neďalekej rakúskej dediny za riekou Moravou – Marcheggu. Na pohľadnici vľavo v popredí vidno obchod Dezidera Makkaya. Stál na východnom konci ulice, kde cesta stúpa do návršia. Stupavčania preto túto časť ulice volali aj „na Makkayovom vŕšku“. Pán Makkay bol váženým stupavským obchodníkom. Pochádzal z mestečka Balassagyarmat, ležiacom dnes na hraniciach Maďarska so Slovenskom. V Stupave sa priženil do obchodníckej rodiny, istý čas bol aj veliteľom dobrovoľného hasičského zboru. Jeho syn Štefan bol katolíckym farárom a na sklonku života pôsobil v Stupave ako výpomocný kňaz. Dnes po ich dome zostala len pivnica. Vpravo vidno časť veľkého nájomného domu, patriaceho rodine Schöpp. V nízkych domoch za ním mali svoje prevádzky drobní remeselníci a obchodníci (pekár, obuvník). Vzadu v strede ulice stála budova bývalej hasičskej zbrojnice. Za ňou sa nachádzal Veľký majer, kde pracovali a bývali viaceré rodiny remeselníkov a čeľadníkov. Marcheggská ulica bola v minulosti pomerne frekventovaná cesta. Svedčí o tom aj fakt, že v noci bola osvetlená lampami. Nižšia lampa osvetľovala vchod do Makkayovho obchodu, z vyššej, ktorá osvetľovala širší priestor ulice, vidno len drevený stĺp v popredí. V období slovenského štátu bola cesta pokrytá betónovými panelmi, ktoré pokračovali v uliciach Záhradná a Cementárska. Betónová cesta slúžila nákladnej autodoprave pre potreby stupavskej cementárne.

Milan Greguš

67728306_2633691039975871_5436431374049345536_n