OZ Pour ART

TEMPUS FUGIT. PREMENY STUPAVY, časť 7/24

Socha Milana Rastislava Štefánika bola nielen prvou verejnou svetskou sochou v Stupave, ale po dlhé roky aj živým svedkom obetavosti a kultúrnosti Stupavčanov.

Verejná finančná zbierka na postavenie sochy sa začala v roku 1928. Finančne do nej prispela obec Stupava, ale aj radoví občania zo Stupavy a okolia. K zbierke sa pridali aj Stupavčania žijúci v blízkej Viedni, ziskom z predstavení prispeli divadelní ochotníci zo Stupavy a Borinky. Potrebný stavebný materiál, jeho dopravu a murárske práce poskytli zdarma miestni živnostníci. O úpravu priestranstva sa postaral na vlastné náklady miestny veľkostatkár gróf Ľudovít Károlyi. Socha bola postavená pred budovou Stupavskej banky, v ktorej bola finančná zbierka uložená.

Na slávnostnom odhalení sochy, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 1929, sa zúčastnili nielen domáci Stupavčania, ale aj početné zástupy ľudí z blízkeho okolia. Okrem osobností vtedajšieho politického a kultúrneho života sa tu v ten deň zišlo niekoľko tisíc ľudí. Autorom sochy bol miestny kamenár Anton Weinberger. Socha bola zničená v slobode a kultúre neprajnom období počas päťdesiatych rokov 20. storočia.

Nový pamätník bol slávnostne odhalený na pôvodnom mieste 4. mája 2005. Autorom busty je akademický sochár Ján Hoffstädter. Busta je umiestnená na plochom mramorovom pylóne, ktorý znázorňuje krídlo lietadla, jeho autorom je Karol Šmelík.

Milan Greguš

67366173_2638095562868752_1034276550633062400_n