OZ Pour ART

Stupavské lietadlo

lietadlo_komp

Stupavské lietadlo

Materská škola na Ružovej ulici v Stupave bola dostavaná v rámci Akcie Z v roku 1966. V januári nasledujúceho roku do nej nastúpili prvé deti a začala sa jej prevádzka.
Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia školské orgány uskutočňovali akciu Národ deťom, ktorá mala zlepšiť podmienky v školskom prostredí. V Stupave táto akcia našla odozvu v iniciatíve predsedu Miestneho národného výboru Jozefa Martinkoviča. S podporou rady MNV a v spolupráci s Ministerstvom národnej obrany bola vo východnej časti pozemku materskej školy umiestnená vyradená sovietska stíhačka MIG – 19. Lietadlo s označením 0314 bolo dovezené v dňoch 20. a 21. mája 1972, prepravu zabezpečili tromi nákladnými autami patriacimi Štátnym lesom v Stupave. Prúdovú stíhačku MIG – 19 začali sériovo vyrábať v roku 1955. O dva roky neskôr bola zaradená do výbavy Československej armády, kde zotrvala do začiatku sedemdesiatych rokov.
Lietadlo sa stalo veľkou atrakciou a tešilo sa najmä záujmu malých chlapcov – škôlkarov. Tí si neraz svoj sen – vyliezť na krídlo stíhačky a nazrieť do pilotovej kabíny – splnili až neskôr. Ideálna chvíľa bývalých „absolventov“ nastala počas víkendov. Na túto riskantnú akciu bolo treba veľa odvahy a telesnej zručnosti. Rovnako dôležité bolo aj šťastie, pretože areál bol strážený domovníkom. Na trupe a chvoste lietadla časom pribudli veselé kresby myšiaka „Mikiho“. Triedne fotografie z konca školského roku sa pravidelne opakovali pred lietadlom a tak sa jeho podoba zachovala v mnohých stupavských rodinách.
Postupom času stíhačka korodovala, v jej dutinách si tvorili svoje hniezda vtáci a osy. Stávala sa nebezpečnou kulisou v areáli vyhradenom pre deti. Jej osud sa naplnil v roku 1990, kedy ju po osemnástich rokoch natrvalo odstránili.
Milan Greguš
6/2012