OZ Pour ART

Dotačný program BSK pomáha kultúrnym aktivitám

Občianske združenie Pour Art získalo v prvej polovici tohto roka v rámci dotačného systému BSK dotáciu vo výške 5000 eur na úhradu časti nákladov viažucich sa k projektu Technická podpora produkcie komorného divadla. Aj s pomocou týchto prostriedkov sú pripravované a technicky zabezpečované realizácie divadelných inscenácií v sále Kultúrneho komorného centra v podaní súboru stupavského Komorného divadla. Srdečne ďakujeme BSK za pomoc pri rozvoji našich aktivít. Podpora nám umožňuje zvyšovať úroveň realizácií jednotlivých inscenácií, prispieva  k ich diváckej  atraktívnosti a  úspešnosti.

divadelnici spolocna fotka