OZ Pour ART

POUR ART

Občianske združenie Pour Art vzniklo v novembri 2007 vďaka iniciatíve ľudí, ktorí chceli zlepšiť kultúrne dianie v meste Stupava. Naše občianske združenie je založené na občianskom princípe, je dobrovoľným a nepolitickým združením občanov.

loggg

 

 

 

Naše aktivity sústreďujeme na organizovanie  hudobných koncertov, divadelných a filmových predstavení, výstav, vydavateľskej činnosti a iných kultúrnych podujatí, cez ktoré sa snažíme rozšíriť a skvalitniť kultúrnu ponuku v meste Stupava. Naše združenie pravidelne vydáva zborník STUPAVA, venovaný mapovaniu histórie a súčasnosti nášho mesta. Od októbra 2013 zastrešujeme ochotnícke divadlo v Stupave, ktoré po 47 rokoch nadviazalo na svoju úspešnú činnosť.

Ďalším cieľom je zlepšiť kultúrnu infraštruktúru mesta. Tento zámer sa podarilo naplniť vybudovaním Komorného kultúrneho centra. Naše občianske združenie stojí za projektom záchrany a rekonštrukcie stupavskej synagógy a jej celkovej programovej náplni. Posledné roky sme intenzívne pracovali na príprave a následnej realizácii projektu revitalizácie Malého parku v Stupave. Našim zámerom je vybudovať centrálnu oddychovú zónu pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stupava.

Členovia: Roman Maroš (predseda), Milan Greguš (podpredseda),  Ivan Klas, Miro Josť, Vladimíra Mindošová, Marián Surovka, Martina Mitická

Občianske združenie Pour Art, Hlavná 68 900 31 Stupava

email: info@pourart.sk

IČO:42128455 DIČ:20225653255 DIČ DPH: SK 2022565325

Bankové spojenie: SK12 1100 0000 0029 2786 1868