OZ Pour ART

Komorné divadlo

Komorné divadlo v stupave začalo svoju opätovnú existenciu 8. októbra 2013. V decembri 2013 bol stanovený titul prvej premiéry a prebehli prvé čítacie skúšky. Od januára 2014 sa rozbehol plodný skúšobný proces, ktorého výsledkom je premiéra titulu Slamený klobúk.

Sme veľmi štastní, že sa nám podarilo po 47 rokoch oživiť tradíciu ochotníckeho divadla v našom meste. Pevne veríme, že si Komorné divadlo v Stupave nájde svoje miesto a priazeň divákov.

 

Členovia

Jozef Binder

Ľubica Binderová

Dáša Čejková

Ervín Hodulík

Marek Holúbek

Barbora Lachkovičová

Roman Maroš

Lucia Menclová

Martina Mitická

Katarína Ondrušová

Viliam Polák

Juraj Račan

Marek Sokol

Mirka Stríbrnská

Marián Surovka

Anna Veselá

Jana Vizmüllerová